Svatý Ondřej

je patronem Skotska. Kříž sv. Ondřeje je národní vlajkou Skotska a později byl také začleněn do vlajky Britské. Stará legenda říká, že v roce 832 stála skotská armáda vedená králem Angusem proti armádě království Northumbria vedené králem Athelstanem. Skotský král se modlil ke sv. Ondřeji o pomoc a na modré obloze nad nimi se objevil jasný bílý mrak ve tvaru svatoondřejského kříže. Toto dodalo Skotům odvahu a bitvu vyhráli. Na památku tohoto vítězství se kříž na vlajce stal skotským symbolem, údajně se jedná o nejstarší národní vlajku v Evropě.

Ondřej, rybář z galilejské Betsaidy, byl učedníkem Jana Křtitele a prvním učedníkem Ježíšovým. Jakmile se rozhodl Ježíše následovat, přivedl svého bratra Šimona (později zvaného Petr) a Ježíš na ně oba zavolal, aby zanechali svých sítí: „Následujte mě, a já z vás udělám rybáře lidí.“ Ondřej je vždy mezi prvními čtyřmi apoštoly v evangeliu uváděnými a je zmiňován zejména v souvislosti se zázračným nasycením pěti tisíc, kdy Ježíše upozornil na chlapce nesoucího bochníky a ryby. Po Ježíšově ukřižování byl misionářem v Malé Asii, v Makedonii a v jižním Rusku a zemřel mučednickou smrtí uvázán ke kříži ve tvaru písmene X v řeckém Patrasu. Tento kříž, zvaný ondřejský (burgundský) je jeho atributem. Někdy je zobrazován též s provazem nebo sítí.

Tři sta let po Ondřejově smrti se císař Konstantin rozhodl přesunout ostatky sv. Ondřeje do Konstantinopole, ale podle legendy byl mnich sv. Regulus ve snu varován andělem, aby přenesl co nejvíce z ostatků „na konec světa“, aby byly v bezpečí. Pro Øeky a Øímany bylo Skotsko již téměř shodné s „koncem světa“, takže část ostatků byla přenesena do Skotska. Sv. Regulus na své cestě přistál v piktském sídle, kde byla pro ostatky postavena kaple, kterou v roce 1160 nahradila katedrála. Z místa se stalo známé St. Andrews, jako hlavní duchovní centrum Skotska a důležité poutní místo. Toto byl zřejmě začátek spojení Skotska se sv. Ondřejem.

Svátek sv. Ondřeje se slaví hlavně na sever od hranic (rozuměj Skotských hranic se zemí bledých Angličanů 😉 a všude na světě, kde žijí Skotové či jejich potomci. Oslava obvykle sestává z tradičního jídla, hudby, tance a samozřejmě sklenky (či více) dobré whisky.